skip to Main Content
ONZE TOEWIJDING AAN PROFESSIONELE NORMEN

Met onze toewijding aan internationale certificatiesystemen zijn we in staat om te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen voor onze assets en aangeboden services.

AEO - Vergunning

Op 15 juli 2008 werd een aanvraag bij de douane ingediend om het Authorized Economic Operator certificaat te behalen. Op 1 oktober 2009 konden wij met enige trots aankondigen dat we als eerste Natie binnen Antwerpen het certificaat verworven hebben.

AEO is een status die toegekend wordt aan betrouwbare marktspelers die aan bepaalde criteria voldoen, en een hoge graad van betrouwbaarheid bieden met betrekking tot hun rol in de supply chain.
Deze status geeft toegang tot een vereenvoudigde douanereglementering en een vermindering van douanereglementering op het gebied van veiligheid en beveiliging.

ISO 9001:2015 – Certificaat

In 1997 introduceerden we het kwaliteitsbewustzijn voor een eerste maal om ons bedrijf voor alle diensten te certificeren in overeenstemming met de ISO 9001 standaard.

Op terugkerende vraag van onze klanten werd een omschakeling naar een betere, meer klantgerichte standaard noodzakelijk. In maart 2009 verkregen we het ISO 9001:2008 certificaat, waarbij een jaarlijkse audit en een driejaarlijkse certificaathernieuwing aan te pas komen. In december 2018 verkregen wij het ISO 9001:2015 certificaat.

Wij leggen voor onszelf de lat altijd hoog. Van onze leveranciers verwachten wij dat zij hetzelfde niveau  behalen in hun dienstverlening. In deze partnerships, denken wij mee, en zoeken samen naar de beste oplossingen. Zo dragen zij bij tot de uitstekende reputatie van ons bedrijf.

IFS Logistics

In 2020 richtte Tabaknatie zich op de opslag van voedingsmiddelen. Nu, in 2022, kunnen we met trots aankondigen dat we geaccrediteerd zijn met IFS Logistics Versie 2.3 voor opslag en transport in een gebied van ongeveer +/- 15.000 m2.

IFS-certificering, ook bekend als International Featured Standards-certificering, is een algemeen erkende norm voor het beoordelen en certificeren van de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van logistieke processen. Het biedt een benchmark voor logistieke bedrijven om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de hoogste internationale normen en beste praktijken voor de behandeling, de opslag en het vervoer van goederen.

 

Bij ons logistiek bedrijf streven we ernaar onze klanten het hoogste niveau van dienstverlening en kwaliteit te bieden. Daarom hebben we de IFS-certificering behaald en blijven we investeren in de opleiding en ontwikkeling van ons team. Deze certificering is een bewijs van onze toewijding aan uitmuntendheid en ons streven naar veilige en betrouwbare logistieke oplossingen voor onze klanten.

Bij Tabaknatie zijn we ons sterk bewust van onze maatschappelijke impact.

In ons ondernemerschap nemen we dan ook op systematische wijze economische, milieu– en sociale overwegingen op. Overleg met de verschillende belanghebbenden is hierin heel belangrijk.

De nadruk van dit engagement ligt op vrijwilligheid. Voldoen aan wettelijke vereisten is één zaak, wij gaan echter verder in onze acties en initiatieven vanuit een maatschappelijke en sociale aansprakelijkheid.

 

TABAKNATIE DRAAGT ZORG VOOR DE VEILIGHEID OP HET WERK

Tabaknatie heeft zich ertoe verbonden een veilige werkplaats te voorzien en voert daarom een preventiebeleid dat tot doel heeft het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Wij verbinden ons ertoe om vooraf na te denken over de in de ondernemingen aanwezige gevaren en collectieve preventiemaatregelen te treffen om schade aan de gezondheid van onze werknemers te voorkomen.

Een veilige en gezonde werkomgeving realiseren
Vermijden van schade en verliezen
Naleven van de Veiligheid-en Gezondheidswetgeving
Het onderhouden van een effectief preventiebeleid
Een veilig gedrag in alle omstandigheden
De samenwerking bevorderen

Copyright Tabaknatie NV. 2021 - All Rights Reserved

Back To Top