skip to Main Content
BIJ TABAKNATIE ZIJN WE ONS OOK STERK BEWUST VAN ONZE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

In ons ondernemerschap nemen we op systematische wijze economische, milieu en sociale overwegingen op. Overleg met de verschillende belanghebbenden is hierin heel belangrijk.

De nadruk van dit engagement ligt op vrijwilligheid.  Voldoen aan wettelijke vereisten is één zaak, wij gaan verder in onze acties en initiatieven vanuit een maatschappelijke en sociale aansprakelijkheid.

Binnen deze verbintenis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hanteren we het model Triple P.

DE MEEST DUURZAME ENERGIE IS DE ENERGIE DIE WE NIET GEBRUIKEN

We weten dat onze omgeving en onze bronnen waardevolle troeven zijn voor ons en voor de generaties die volgen. Doorheen de jaren, hebben we geleerd dit doel het best te ondersteunen door duurzame operationele services  voor onze klanten te creëren. Beginnend bij ons eigen energieverbruik tot het ontwerp van onze magazijnen.

Als bijdrage aan de planeet zetten wij in op vergroening door onze vrachtwagen vloot naar Euro-6 norm te brengen, het invoeren van elektrische havenwerktuigen, onze concessie beschikbaar stellen voor windmolens, temperatuur inerte magazijn constructie, corridor rugstreeppad,…

Alles om ons natuurlijk erfgoed te garanderen voor de volgende generaties.

SAMEN ZIJN WE STERKER

Om succesvol te blijven zijn eerst en vooral onze medewerkers heel belangrijk. Dagelijks werken ze samen als een flexibel  team en spelen ze een belangrijke rol in onze prestaties en algemeen succes.

Daarom behandelen we hen met het respect dat ze verdienen. Om deze unieke rijkdom te vergroten focussen we ons op de persoonlijke ontplooiing van onze medewerkers. Wij geloven dat dit een van de redenen is waarom ze graag in ons bedrijf werken.

Onze kerndoelstelling is de performantie van onze medewerkers –en dus ons bedrijf- te verhogen. We trachten dit te bereiken door enerzijds zorg te dragen voor de ‘mens’, en anderzijds het managen van de loopbaan en competenties van onze professionele medewerkers. Kortom, we zijn bekommerd om jouw resultaten én jouw welzijn.

EEN FAMILIE ALS BASIS OM OP TE VERTROUWEN

We zijn een financieel gezond bedrijf en dat willen we blijven. Via innovatie en investeringen kunnen we onze aantrekkelijkheid, onze positie als marktleider en strategische slagader blijven behouden en zo de continuïteit ten opzichte van alle betrokkenen garanderen.

Samen verder werken aan ons gezamenlijk streefdoel, de flexibiliteit bieden aan onze klanten voor een 100% dienstenaanbod, blijft onze prioriteit.

Deel onze visie

Ons management vindt het belangrijk dat al de neuzen in dezelfde richting staan. Daarom heeft Tabaknatie één visie ontwikkeld waarin elke werknemer zijn eigen rol vervult.

Copyright Tabaknatie NV. 2021 - All Rights Reserved

Back To Top