skip to Main Content

WHISTLEBLOWERS

Tabaknatie provides a whistleblower reporting channel for employees and external partners who have a professional relationship with Tabaknatie, in accordance with the law of November 28, 2022 on the protection of reporters of violations of Union or national law established within a legal entity in the private sector (so-called “Whistleblower Directive”).

WHAT CHANNELS CAN YOU USE?

Internal reporting channel

Mail:

Attn: Whistleblower Notification Manager
Van de Wervestraat 66
2060 Antwerpen
Explicit reference: “CONFIDENTIAL”

PROCEDURE INTERNAL REPORTING CHANNEL

You will receive a confirmation of reception within 7 calendar days. We will then start the investigation & provide you with feedback on the investigation and the measures taken within 3 months of receipt.

Anonymous reports are not allowed, so that we can provide a confirmation of reception and feedback.

Our internal reporting channel ensures that your data remains confidential. Personal data is processed in accordance with the GDPR.

NOTIFICATION MANAGEMENT TABAKNATIE

Notification management is handled by our HR department (hr@tabaknatie.be)

External reporting channel

To make an external notification, we would like to refer to the following, related government services:

– FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;
– FOD Financiën;
– FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu;
– FOD Mobiliteit en Vervoer;
– FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
– Programmatie Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid;
– Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
– Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;
– Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;
– Belgische Mededingingsautoriteit;
– Gegevensbeschermingsautoriteit;
– Autoriteit voor Financiële diensten en Markten;

– Nationale Bank van België;
– College van toezicht op de bedrijfsrevisoren;
– Autoriteiten gemeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
– Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater;
– Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
– RIZIV;
– RSVZ;
– RVA;
– RSZ;
– Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst;
– Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF);
– Scheepvaartcontrole

Copyright Tabaknatie NV. 2021 - All Rights Reserved

Back To Top